Opettajan opas

Oppiainekohtaiset vinkit

Tila 2030 -projektin voi viedä läpi sellaisenaan, eli materiaalissa olevien ohjeistusten mukaan. Tässä projektissa on kuitenkin oiva tilaisuus tuoda oppilaiden työskentelyyn ainekohtaisia elementtejä. Elementit voivat olla opetussuunnitelman mukaisia tarkempia sisältöjä, tai laaja-alaisen oppimisen perusteita. Voit lisätä työskentelyyn myös hyviksi havaittuja toimintatapoja omilta tunneiltasi.

Voit lisätä hyvinkin mekaanisia tehtäviä tai korostaa pohdintaa ja ratkaisukeskeisyyttä. Esimerkiksi sanalistojen kerääminen ja laskutoimitukset käyvät mekaanisesta työskentelystä, kun taas pohdittavat tai ratkaistavat tapaukset ja ongelmat ovat hyvä lisä monipuoliseen opetukseen ja oppimiseen.

Kun silmäilet projektin läpi, merkitse itsellesi ylös vaiheet ja tehtävät, joissa voit käyttää oppiainemukaistusta.

Äidinkieli

 • eri tekstilajien tuottamisen harjoitteleminen: esimerkiksi mielipide, tiivistelmä, ohjeistus
 • väittelyn harjoitteleminen; aiheena esimerkiksi energiatehokkuus tai rakentamisen etiikka. Keksi teesit itse.
 • esitysosuudessa retoriikka

Matematiikka, fysiikka, kemia

Tila 2030 sisältää paljon osuuksia, joihin voit lisätä lasku-, päättely-, kuvaaja- ja pohdintatehtäviä. Etenkin vaiheissa 3. Tutkitaan ja 4. Toimitaan on helppo toteuttaa matematiikan, fysiikan ja kemian oppiainemukaistamista.

 • pinta-ala- ja tilavuuslaskut
 • kemialliset materiaalit ja niiden ominaisuudet
 • ratkaistava ongelma (esim. laskeminen)
 • pohdittava ongelma (esimerkiksi rakennuksen lujuus laskettu väärin; ei tarvitse laskea, mutta pohdinta tärkeää)
 • diagrammeja, taulukoita ja kuvaajia havainnoista
 • määrittele ominaisuuksia, joita mallinuksessa tai sen esittelyssä pitäisi olla; esimerkiksi muodot, mittakaava, laskutoimitukset

Reaaliaineet

 • anna oppilaille lisätehtäväksi pohtia, miksi tietyllä aikakaudella rakennettiin tietyllä tavalla.
 • vertailkaa maantieteellisiä eroja rakentamisessa ja arkkitehtuurissa
 • maaperän merkityksen, haasteiden ja ominaisuuksien pohtiminen
 • pohtikaa rakentamisen etiikkaa
 • jätteiden käsittelyn näkökulmat rakentamisessa

Kielet

 • lisää tehtäviin oman opetettavan aineesi kielisiä videoita sekä luettavaa materiaalia
 • asemakaavoja ympäri maailmaa; esimerkiksi Googlen kuvahausta löydät kuvia asemakaavoista. (Käytä esim. hakusanoja stadsplan Uppsala, tai local detailed plan Birmingham.)
 • sanaston kerääminen; oppilaat työskentelevät suomeksi, mutta keräävät aihekohtaista sanastoa. Voit valita luokka-asteen ja aiheen mukaan, mitä sanoja pitää kerätä.
 • projektin digitaalinen esitys ja sen esittäminen vieraalla kielellä
 • projektin osa vieraalla kielellä, esim. tiivistelmä
 • vieraskieliset rakennusalan internetsivut. Vinkki! Monilla suomalaisillakin yrityksillä on sivuillaan mahdollisuus englanninkielisen version selaamiseen.
 • harjoituta suullista kielitaitoa: pyydä ennakkotehtävästä puhuttua pohdintaa vieraalla tai toisella kotimaisella kielellä (äänitiedosto tai video ja selostus)
 • harjoituta kielen eri osa-alueita (esim. adjektiivit: rakennuksen kuvaileminen)

Taito- ja taideaineet

 • Jos haluat korostaa kuvataiteen osuutta, kehota hahmottelemaan havainnot ja/tai suunnitelmat paperille piirtämällä.
 • aikakausien arkkitehtuurin kuvaaminen piirroksella, maalauksella, hiilityöllä tms.
 • anna suunnistustehtävä maastoon sopivan rakennuspaikan hahmottamisessa tai jo rakennetun rakennuksen ympäristön havainnoinnissa; ohjeista merkitsemään kartalle, mitä ympäristössä näkyy

Tieto- ja viestintäteknologia

Käytä itse ja kehota oppilaita käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa.

 • Googlen työkalut
 • Officen työkalut
 • Ajatuskarttatyökalut
 • 3D-mallinnusohjelmat
 • videoeditointi