Opettajan opas

3. Tutkitaan

Tutkimisvaiheessa olennaista on tiedon:

  • haku
  • jäsentely
  • analyysi ja pohdinta
  • soveltaminen omassa projektissa.

Tutkimisvaiheeseen on helppo lisätä oppiainekohtaisia aineistoja, linkkejä ja tehtäviä. Tutustu sivuun Oppiainekohtaiset vinkit.

Kaikissa muissa perusteemoissa paitsi Nyt rakennetaan -teemassa kolmas vaihe alkaa videon katsomisella (ko. teemaa työstävä ryhmä voi siirtyä heti tehtävään 3.1).

Tehtävissä 3.1-3.3 oppilaat hakevat tietoa eri lähteistä ja havainnoivat ympäristöä, tiloja ja niiden toimintoja.

3.1 Tiedonhaku 1

Tarvitsemme kirjaston: Ryhmä tutkii asemakaavaa ja kaavamerkintöjä sekä pohtii sopivaa paikkaa kirjastolle asemakaavan perusteella.

Villit visiot: Ryhmä tutustuu suomalaisen arkkitehtuurin historiaan, pohtivat eri aikakausilla rakennettujen rakennusten piirteitä sekä kerää aineistosta omaan oppimistuotokseensa sopivia elementtejä.

Nyt rakennetaan: Oppilaat etsivät tietoa betonista ja tekevät siihen liittyvän laskutehtävän. Ryhmä voi halutessaan ja ajan riittäessä tehdä myös extraehtävän eli betonisen pienoismallin. (Voit katsoa vinkkejä alla olevasta linkistä: https://www.k-rauta.fi/inspiraatio-ja-ohjeet/diy-ohjeet/diy-betoniaskartelu/ Tämä linkki on myös oppilaiden aineistossa.)

Vinkki: Voit tilata kuivabetonia kouluusi veloituksetta: janne.suntio@rakennusteollisuus.fi

Tila toimii ja kestää: Ryhmä havainnoi koulu- tai muuta julkista rakennusta ja turvallisen rakennuksen ominaisuuksia niin liikkumisen, materiaalien, valaistuksen kuin muidenkin turvallisuutta lisäävien ratkaisujen kannalta.

3.2 Tiedonhaku 2

Tarvitsemme kirjaston: Ryhmä tekee haastattelututkimuksen, jolla kartoittaa kirjaston käyttäjien tai mahdollisesti uusien käyttäjien toiveita kirjastosta.

Villit visiot: Ryhmän tehtävä on tutustua 2000-luvun arkkitehtuuriin. Ryhmän tehtävänä on pohtia 2000-luvun rakentamista mm. kestävän kehityksen näkökulmasta sekä miettiä ideoita omaan kirjastoonsa.

Nyt rakennetaan: Ryhmä etsii nyt tietoa muista rakennusmateriaaleista, vertailee niiden hyvä ja huonoja puolia sekä kerää vinkkejä omiin suunnitelmiinsa.

Tila toimii ja kestää: Ryhmä pohtii älykkään kirjaston toimintoja, mm. automatiikkaa sekä tulevaisuuden rakennuksen älykkäitä ratkaisuja. Lisäksi ryhmä kerää idoita omaan työhönsä.

3.3 Tiedonhaku 3

Tarvitsemme kirjaston: Ryhmä tutkii maaperän vaatimuksia ja erilaisia perustamistapoja.

Villit visiot: Ryhmä tutustuu Arkkitehtuurin Finlandia -kilpailun palkintoehdokkaisiin ja valitsee niistä parhaan vaihtoehdon sekä perustelee valintansa hakemansa tiedon perusteella.

Nyt rakennetaan: Ryhmä tutkii rakennuksen seinien, lattioiden ja katon rakentamista sekä kerää vinkkejä omaan projektiinsa.

Tila toimii ja kestää: Ryhmä pohtii kirjaston toimintoja ja toiminnallisuutta sekä viihtyvyyttä.

3.4 Tulosten kirjaaminen ja suunnitelman tarkentaminen

Kaikki tutkimuksista kertynyt tieto kirjataan ylös ja havainnot dokumentoidaan esimerkiksi kuvin tai videoin. Muistuta lähdeluettelon tekemisestä ja lähteiden luotettavuudesta.