Opettajan opas

1. Aloitetaan

Aloitusvaiheessa oppilaat tutustutetaan kiinteistö- ja rakentamisalaan. Tehtävien tavoitteena on:

  • havainnoida rakennettua ympäristöä
  • ymmärtää rakennusalan merkitystä ympäristölle ja yhteiskunnalle
  • harjoitella rakentavaa ryhmässä toimimista
  • hahmottaa omat ennakkotiedot teeman aiheesta
  • saada yleisnäkökulma aiheesta.

Käy aluksi koko projektin tavoitteet läpi oppilaiden kanssa ja tutustukaa materiaaliin yhdessä. Kun aloitatte projektin näytä, mistä kunkin teeman oppimisprosessikartan saa näkyville. (Valitse teema, vasemmalla ylhäällä Oppimispolku.)

Kaikissa teemoissa johdantovideo Rakennettu ympäristö on yhteiskunnan toimivuuden perusta on sama, joten voitte katsoa sen yhdessä.

1.1 Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä on itsearvioinnin lisäksi projektin ainoa yksin toteutettava tehtävä. Tehtävänä on havainnoida ympäristöään ja tehdä siitä muistiinpanoja. Tavoitteena on kiinnittää huomiota rakennettuun ympäristöön sekä siellä liikkumiseen ja siellä viihtymiseen. Olennaista on myös edellä mainittujen asioiden pohdinta ja perusteleminen.

Oppilas voi kuvata, videoida tai kirjata ylös havaintonsa.

Ennakkotehtävän voi antaa esimerkiksi viikkoa ennen tai viikonlopun yli, jotta viikon alussa pääsette heti projektin pariin.

1.2 Mitä havaitsitte?

Tästä eteenpäin oppilaat työskentelevät ryhmissä.

Ennakkotehtävä puretaan katsomalla ryhmissä oppilaiden tekemiä videoita tai kuvia. Katsomisen jälkeen ryhmät keskustelevat havainnoistaan. Keskustelun tueksi materiaalista löytyy kysymyksiä. Samat kysymykset löytyvät myös PowerPoint-tiedostona.  

1.3 Ajatuskartta

​Ajatuskartan voi tehdä rakennetusta ympäristöstä kokonaisuutena tai yhdestä tehtävässä luetellusta seitsemästä osa-alueesta (liikkuminen, asuminen, palvelut, viheralueet, viihtyminen, turvallisuus ja ammatit). Ajatuskartan voi toteuttaa paperilla tai digitaalisesti.  

Vinkki: Jos ajatuskartan tekee digitaalisesti, kuvituksena voi käyttää Creative Commons -lisensioituja kuvia tai kuvia omasta puhelimesta. O365:n ja Googlen työkaluista löytyy hyviä ajatuskarttatyökaluja (mm. MindMeister ja Mind Mup).​ 

1.4 Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis

Tehtävän tarkoitus on perehtyä rakennuksen elinkaareen ja sen vaiheisiin. Tietojen pohjalta oppilaat laativat rakennuksen elinkaaresta prosessikaaviomallin. Malli löytyy materiaalista.