Opettajan opas

4. Toimitaan

Toimintavaiheessa olennaista on:

  • tuotoksen tekeminen
  • ideoiden havainnollistaminen
  • valintojen perusteleminen.

Ryhmät toteuttavat valitsemallaan tavalla tuotoksensa (4.2). Tärkeää on, että ryhmät ottavat huomioon projektin aikana opittuja näkökulmia ja osoittavat projektin aikana omaksutun tietopohjan.

Projektin lopputuloksena syntyy kaksi eri tuotosta:

1) Digitaalinen esitys projektista. Ryhmät valmistelevat digitaalisen esityksen, jossa esittelevät projektimuistiinpanonsa, perustelevat valintansa ja esittelevät tuotoksensa. Esitys voi sisältää tekstiä, kuvaa, kuvioita, diagrammeja, videota, animaatiota ja ääntä.

2) Havainnollistava oppimistuotos. Tuotos voi olla esimerkiksi pienoismalli, 3D-mallinnos tai piirros.

4.1 Valinnan tekeminen

Oppilaat ovat keränneet tutkimusvaiheessa kertyneet tiedot talteen. Tässä vaiheessa ryhmät käyvät läpi keräämänsä havainnot, pohdinnat ja näkökulmat sekä tekevät valinnat omaan projektiinsa.

Nyt he vertailevat näkökulmia ja tekevät päätöksen. Muistuta ryhmiä, että valinta tulee perustella hyvin suunnittelu- ja tutkimusvaiheessa kerätyillä tiedoilla, koska ryhmät esittelevät perustelunsa muille ryhmille vaiheessa 5.

4.2 Meidän kirjastomme

Ryhmät tekevät suunnitelmiensa pohjalta havainnollistavan tuotoksen. Esimerkiksi

  • pienoismalli
  • 3D-mallinnos
  • piirros
  • muu kuvataidetyö
  • muu havainnollistus.

Oppilaiden on suunnittelutehtävässä otettava monipuolisesti huomioon hankkimansa tieto ja sovellettava sitä käytännössä. Tässä vaiheessa on tarkoitus aktivoida oppilaita monipuolisten työvälineiden (sekä digitaaliset että askartelumateriaalit) käyttöön.  

4.3 Kootkaa esitys

Ryhmät tekevät digitaalisen esitysten, joka sisältää:

  • valintojen perustelut (tiedonhaku, pohdinnat, näkökulmat, jne.)
  • havainnollistavan tuotoksen.

4.4 Monivalinta (valinnainen)

Ryhmät laativat omaan esitykseensä liittyvät monivalintatehtävät. Ne voi toteuttaa esimerkiksi Kahoot! -työkalulla tai Formsilla (Microsoft tai Google). Tietovisa pidetään yleisölle esityksen jälkeen.