Opettajan opas

6. Mitä opin?

Arviointi ja palaute

Tavoitteisiin peilatut itsearviointilausekkeet löydät alta. Voit kopioida lausekkeet haluamallesi alustalle (Office Forms, Google Forms tms.). Voit muokata niitä haluamallasi tavalla.

Itsearviointiasteikko:

1 = En edes yrittänyt.

2 = Tarvitsen vielä harjoitusta.

3 = Saavutin tavoitteen.

4 = Onnistuin erinomaisesti.

Itsearviointilausekkeet

Tiedolliset

 • Tutustuin kiinteistö- ja rakentamisalaan, sen merkitykseen ja alan ammatteihin.
 • Ymmärrän kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ihmiselle ja ympäristölle.
 • Opin elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden yhteyden kiinteistö- ja rakentamisalalla.

Taidolliset

 • Osallistuin aktiivisesti ja rakentavasti ryhmätyön tekemiseen koko projektin ajan.
 • Osasin perustella mielipiteeni ja valintani projektin eri vaiheissa.
 • Osasin käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Osasin käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa.

Voit käydä oppilaan kanssa lyhyen arviointikeskustelun oppilaan tekemän koko projektin itsearvioinnin pohjalta. Tarkoituksena on keskustella hyvin sujuneista asioista ja kehittämiskohteista sekä ohjata kysymysten avulla oppilasta kehittämään omaa toimintaansa ja saavuttamaan oma parhaansa.

Ryhmäkeskustelu 

Arviointikeskustelut voi käydä myös projektissa työskenneiden pienryhmien kanssa. Tällöin ryhmässä voidaan toteuttaa myös vertaispalautteen antaminen.

Mikäli käyt keskustelun ryhmien kanssa, voit käyttää seuraavia kysymyksiä apuna: 

 • Mitä taitoja opit projektin aikana? 
 • Mitä opit rakennuksen elinkaaresta? 
 • Mitä opit rakennetun ympäristön merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä? 
 • Mikä oli kiinnostavinta?  
 • Oliko jokin asia hankala?  
 • Miten ryhmätyöskentely toimi?​