Tietopankki

Tilaajan tavoitteet

1. Tilaajan vaatimukset tontille

 • Kirjasto rakennetaan elinkaarimallilla. Siinä omistaja ja rakentaja tekevät sopimuksen, jossa rakentaja huolehtii rakentamisen lisäksi myös kiinteistön ylläpidosta 25 vuoden ajan.
 • Rakennuttaja eli kunta sitoutuu käyttämään (vuokraamaan) tietyn määrän tiloja vuodessa.
 • Rakennuksen on oltava valmis 2 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta.
 • Tontilla oltava lasten leikkipaikka
 • Tontilla oltava viheralue kaupunkilaisille
 • Piha-alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueen vaatimat huoltotoimet eri vuodenaikoina.
 • Kulkuväyliä suunniteltaessa on huomioitava eri käyttäjäryhmät ja esteettömyys.
 • Kulku esimerkiksi julkisen liikenteen pysäkeille on oltava turvallista.

2. Tilaajan tavoitteet suunnittelulle

 • Rakennus rakennetaan elinkaarimallilla. Siinä omistaja ja rakentaja tekevät sopimuksen, jossa rakentaja huolehtii rakentamisen lisäksi myös kiinteistön ylläpidosta 25 vuoden ajan.
 • Rakennuttaja eli kunta sitoutuu käyttämään (vuokraamaan) tietyn määrän tiloja vuodessa.
 • Rakennuksen on oltava valmis 2 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta.
 • Tontilla on oltava lasten leikkipaikka
 • Tontilla on oltava viheralue kaupunkilaisille
 • Piha-alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueen vaatimat huoltotoimet eri vuodenaikoina.
 • Kulkuväyliä suunniteltaessa on huomioitava eri käyttäjäryhmät ja esteettömyys.
 • Kulku esimerkiksi julkisen liikenteen pysäkeille on oltava turvallista.

3. Tilaajan vaatimukset koskien materiaaleja

 • Rakentamisen kaikissa vaiheissa pitää huolehtia ympäristönäkökulmista.
 • Julkisivumateriaalien ja sisätilojen pintamateriaalien tulee olla kestäviä, helposti puhdistettavissa ja tarvittaessa korjattavissa.
 • Rakennuksen materiaalien valinnassa pitää huomioida ympäristövaikutukset rakennusmateriaalin koko elinkaaren ajalta.
 • Pihan pintamateriaalin valinnassa pitää huolehtia siitä, että sen ylläpito on helppoa eri vuodenaikoina.

4. Tilaajan vaatimukset koskien ylläpitoa

 • Huoltoyhtiö pystyy hyödyntämään reaaliaikaista dataa (esimerkiksi eri tilojen kävijämäärät, siivoustarve, ilmanlaatu, lämpötila, vedenkulutus, energiankulutus) kiinteistöstä
 • Huoltoyhtiön on pystyttävä korjaamaan havaitut ongelmat sovitun ajan kuluessa.
 • Huoltoyhtiöllä on ympärivuorokautinen puhelinpäivystys.