Tietopankki

Elinkaariajattelu

Elinkaarella tarkoitetaan jaksoa 1) maankäytön ja 2) rakentamisen suunnittelusta ja raaka-aineiden hankinnasta 3) rakentamiseen, 4) rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon ja 5-6) korjauksiin ja aina 7) purkuun ja kierrätykseen saakka.

Käytännössä tilaaja määrittelee rakennuksen tavoitellun käyttöiän. Tämä ohjaa valintoja suunnitteluvaiheessa.

1. Alue ja maankäyttö

 • Merkittävät toimijat: Kaupunki/kaavoittaja ja omistaja/tilaaja (rakennushankkeeseen ryhtyvä)
 • Merkitys: Pitkäjänteisen rakennuksen tarve ja käyttökelpoisuus

2. Suunnittelu ja materiaalit

 • Merkittävät toimijat: Omistaja/tilaaja, suunnittelutoimistot ja kaupunki (lupa-asiat)
 • Merkitys: Rakennuksen energiatehokkuus ja -ratkaisut sekä elinkaaren kestävät materiaalit

3. Rakentaminen

 • Merkittävät toimijat: Omistaja/tilaaja, suunnittelutoimistot ja rakentajat
 • Merkitys: Materiaalien päästöt ja säästöt sekä toiminta rakennustyömaalla

4. Käyttö ja ylläpito

 • Merkittävät toimijat: Omistaja/tilaaja sekä erilaiset kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta vastaavat palveluntuottajat
 • Merkitys: Kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyminen ja kiinteistöjen käyttäjien hyvinvointi ja viihtyvyys

5. ja 6. Pienet korjaukset ja peruskorjaukset

 • Merkittävät toimijat: Omistaja/tilaaja, suunnittelutoimistot, rakentajat ja eri palveluntuottajat
 • Merkitys: Rakennuksen pitkä käyttöikä sekä muuntojoustavuus

7. Purku ja kierrätys

 • Merkittävät toimijat: Omistaja, kaupunki (lupa-asiat), rakentajat/purku-urakoitsijat, palveluntarjoajat
 • Merkitys: Materiaalitehokkuuden tehostaminen; jätteen synnyn vähentämisen, uusiokäytön ja kierrätyksen osalta