Villit visiot

4. Toimitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän ja osaan yhdistää suunnittelun eri näkökulmia.  
 • Osaan havainnollistaa ideani. 
 • Tuon aktiivisesti ideoita ryhmätyöhön ja osaan perustella valintani. 
 • Osallistun ryhmätyössä sekä havainnollistuksen että esityksen tekemiseen.

Nyt on aika aloittaa varsinainen suunnittelutyö.

Hankkikaa suunnittelutyön avuksi kotoa kaikenlaista kodin kierrätysmateriaalia:

 • pienelektroniikkaromua ja piirilevyjä
 • muovipakkauksia
 • korkkeja
 • lehtiä
 • pahvilaatikoita
 • kaikkea muuta inspiroivaa, mitä vaan keksitte.
 • Kysykää myös opettajalta, mitä materiaaleja koululta voi hyödyntää.

Voitte missä tahansa vaiheessa palata aiempien vaiheiden muistiinpanoihin. Mitä suunnittelussa pitikään muistaa ja ottaa huomioon? Ainakin ympäristö, käyttäjät, kestävä kehitys ja materiaalit. Aika monta asiaa, vai mitä? Miten arkkitehdit onnistuvat tässä kaikessa?

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 4.1.

Suunnittelutyö on kokeilemista

4.1 Rakennuksen suunnittelu

Luonnosteluvaiheessa voitte tehdä nopeasti käsin piirtämällä mitä ihmeellisimpiä ja erilaisimpia kirjastoja.

Suunnittelun tarkkuudessa voitte keskittyä joihinkin arkkitehtonisen suunnittelun näkökulmiin:

 • Onko rakennus yksi yhtenäinen kappale vai koostuuko se useammasta pienemmästä osasta?
 • Onko rakennus suorakulmainen vai vapaamuotoinen?
 • Onko rakennuksessa suuria lasipintoja vai paljon pieniä ikkunoita?
 • Onko sen pinta sileä vai karhea, miltä rakennus näyttää kirkkaassa ja miltä hämärässä valossa?
 • Mikä on rakennuksen päärakennusmateriaali ja miksi?

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

4.1 Rakennuksen suunnittelu.ppt

Esitelkää luonnoksenne tässä vaiheessa opettajalle.

4.2 Meidän kirjastomme

Luonnosvaiheen jälkeen tiiminne tehtävänä on valmistaa kirjastonne pienoismalli tai 3D-mallinnus.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Nimi?
 • Lopullinen muoto?
 • Rakennuksen sijoittuminen tontille?
 • Julkisivun materiaali ja väri?
 • Pääsisäänkäynnin sijainti?
 • Kerrosten pohjapiirrokset?
 • Erilaiset kirjastosta löytyvät toiminnot?
 • Miten tilaajan tavoitteet toteutuvat?
 • Miten kirjasto toteuttaa kestävän rakentamisen periaatteita?

Vaihtoehto 1:

Pienoismallin voitte rakentaa valitsemalla tuomastanne kierrätysmateriaalista tai opettajan antamia materiaaleja hyödyntäen. Ei haittaa, vaikka suunnitelma muuttuisi matkan varrella. Materiaalista riippuen voidaan kiinnityksiin käyttää teippiä, liimaa, niittejä, nuppineuloja ja rautalankaa.

Dokumentoikaa rakentamisprossin vaiheita. Kun työnne on valmis, valokuvatkaa tai videoikaa se. Kiinnittäkää huomiota pienoismallin valaisemiseen.

Vaihtoehto 2:

Mallintakaa luonnoksenne tietokoneella käyttäen jotain 3D-mallinnusohjelmaa.

Esimerkkejä ilmaisista ohjelmista:

Dokumentoikaa mallintamisprossin vaiheita. Kun työnne on valmis, niin ottakaa ruudunkaappauskuvia tai -video esitystänne varten.

Vaihtoehto 3:

Jos teillä on käytössä Minecraft Education, niin voitte suunnitella kirjastonne siellä annettuun pohjaan.

Dokumentoikaa mallintamisprossin vaiheita. Kun työnne on valmis, niin ottakaa ruudunkaappauskuvia tai -video esitystänne varten.

4.3 Kootkaa esitys

Kootkaa projektinne valmiiksi esitykseksi. Esityksessä kerrotte projektinne etenemisestä, keräämistänne tiedoista sekä pohdinnoistanne ja tekemistänne johtopäätöksistä. Esitykseen aikana esittelette myös mahdolliset kuvat, mallinokset tai piirrokset.

Esityksen tulee sisältää

 • otsikko
 • tutkimuskysymys
 • tiedonhaun tulokset
 • pohdinnat ja johtopäätökset
 • luonnos, mallinnos, piirros tai muu havainnollistus

Esitykseen voi liittää myös:

 • kuvia eri muodoissa
 • videoita
 • diagrammeja, kaavioita
 • ääntä
 • animaatiota

Viimeistelkää projektinne valmiiksi esitykseksi. Olkaa luovia!

Voitte käyttää alla olevaa työpohjaa avuksi esityksen kokoamisessa.

4.3 Esityspohja.ppt

4.4 Monivalinta

Seuraavassa vaiheessa esitätte työnne muille ryhmille. Esityksenne jälkeen voitte pitää muille oppilaille tietovisan.

Laatikaa omaan esitykseenne liittyvät monivalintatehtävät. Voitte toteuttaa ne esimerkiksi Kahoot! -työkalulla tai Formsilla (Microsoft tai Google).