Villit visiot

3. Tutkitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Tutustun suomalaiseen arkkitehtuuriin. 
 • Ymmärrän materiaalivalintojen merkityksen ympäristöystävällisessä rakentamisessa. 
 • Osaan arvioida rakennuksen miellyttävyyttä.  
 • Ymmärrän rakennuksen suunnitteluun vaikuttavia taustatekijöitä. 

Hyvä arkkitehtuuri miellyttää kaikkia aisteja. Kaunis rakennus sopii ympäristöönsä, sen materiaalit on tarkkaan valittu, rakenne ja mittasuhteet ovat kohdallaan. Lisäksi se on laadukkaasti rakennettu, käyttötarkoitukseen sopiva, materiaaliensa puolesta terveellinen ja rakenteidensa puolesta turvallinen.

Arkkitehtuurissa kauneuteen liittyy myös katsojan tulkinnat sekä yhteisölliset paikkaan liitetyt merkitykset ja koettu historia.

Tutustukaa aiheeseen katsomalla alla oleva video sekä lukemalla artikkeli. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 3.1.

Rakennetaanko huutomerkki vai tauko?

Artikkeli: Mitä on arkkitehtuuri?

3.1 Katsaus suomalaisen arkkitehtuurin historiaan

Uudet rakennukset rakennetaan aina osaksi olemassa olevaa ympäristöä. Näin ne tulevat osaksi kulttuuria ja sen kehitystä. Ennen varsinaista suunnittelutyötä teemme matkan suomalaisen arkkitehtuurin historiaan. Tehtävänne on selvittää, millaista suomalainen arkkitehtuuri on ja millaisia tyylisuuntia suomalaisen arkkitehtuurin historiasta on löydettävissä.

Tutustukaa Arkkitehtuurimuseon esitykseen Suomalainen arkkitehtuuri.

Voitte myös pelata Arkkitehtuurimuseon Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -peliä.

Mitkä tyylisuunnat kiinnostivat eniten? Etsikää tietoa ja kuvia rakennuksista, jotka edustavat näitä tyylisuuntia.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Miltä 1920-luvun klassismia edustavat rakennukset yleensä näyttävät?
 • Mitä yhteisiä piirteitä funktionalismia edustavilla rakennuksilla on?
 • Löytyykö lähiympäristöstäsi tai kotikunnastasi näiden tyylisuuntien edustajia kuten Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia?

Onko näissä tyylisuunnissa jotain, jota haluaisitte tuoda omaan kirjastoonne? Perustelkaa vastauksenne. Jatkakaa luonnostelua!

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.1 Katsaus historiaan.ppt

3.2 Arkkitehtuuri 2000-luvulla

Tutkikaa seuraavaksi, millaisia rakennuksia on suunniteltu 2010-luvulla. Millaisia asioita uusien rakennusten suunnittelussa on otettu huomioon kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta?

Katsokaa ensin video.

Tutki Arvoa arkkitehtuurista -sivustoa ja sieltä löytyviä 2000-luvulla rakennettuja rakennuksia. Voit myös tutkia muita kohteita internetistä tai käydä havainnoimassa omaa lähiympäristöäsi.

Villejä visioita kestävästä arkkitehtuurista löytyy verkon kuvahaulla esimerkiksi hakusanoilla: green architecture, ecological architecture, sustainable architecture.

Pohtikaa seuraavia asioita:

 • Mikä kiinnittää erityisesti huomiosi nykyaikaisessa arkkitehtuurissa?
 • Mitä materiaaleja rakennuksissa on käytetty? Onko materiaalien valinnassa huomioitu kestävä kehitys?
 • Millaisia yhteisiä piirteitä, tämän päivän arkkitehtuurin tunnusmerkkejä rakennuksissa mielestäsi on?
 • Mitä 2000-luvulla rakennettuja rakennuksia lähiympäristössäsi on? Pohdi rakennuksia: a) osana ympäristöä ja b) materiaalien ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Miten pohdintanne vaikuttaa suunnitelmiinne? Mitä uusia ideoita saitte omaan työhönne?

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.2 Arkkitehtuuri 2000-luvulla.ppt

3.3 Arkkitehtuurin varjo-Finlandia

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto jaetaan vuosittain suomalaiselle rakennukselle ja sen suunnittelijoille. Tutustukaa vuoden 2018 palkintoehdokkaisiin.

Valitkaa Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaista mielestänne paras. Valintanne tueksi voitte hakea lisää kuvia palkintoehdokkaiden nimillä.

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi juuri tämä rakennus ansaitsee voiton?
 • Mikä siinä on kaunista?
 • Miten rakennuksessa on huomioitu energiatehokkuus ja kestävä kehitys?
 • Mitä muuta mielestänne palkitsemisen arvoista rakennukseen liittyy?

Kirjatkaa valintanne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Perustelkaa valintanne hyvin.

3.3 Arkkitehtuurin varjo-Finlandia.ppt

3.4 Suunnittelun raamit ja perusideat

Tiiminne on nyt kerännyt tietoa asemakaavasta ja kaupunkisuunnittelusta sekä erilaisista arkkitehtonisista tyyleistä.

Kootkaa yhteen tähänastiset suunnittelua ohjaavat havainnot ja johtopäätelmät.

Mitä asioita suunnittelussa pitää ehdottomasti ottaa huomioon?

Miten oppimanne asiat vaikuttavat suunnitteluun?