Koulu kuntoon

4. Vaikutetaan

Vaiheen tavoitteet

 • Osaan koota digitaalisen esityksen projektista.
 • Osaan käyttää havainnollistavia elementtejä esityksessä.
 • Harjoittelen vaikuttavan tuotoksen tekemistä.

4.1 Kootkaa esitys

Kootkaa projektinne valmiiksi esitykseksi. Esityksessä kerrotte projektinne etenemisestä, keräämistänne tiedoista sekä pohdinnoistanne ja tekemistänne johtopäätöksistä.  

Jakakaa tehtäviä ryhmän jäsenten osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Varmistakaa, että jokainen osallistuu esityksen koostamiseen.

Esityksen tulee sisältää 

 • Otsikko 
 • Muutoskohteen kuvaus + perustelut 
 • Materiaalivalinnat 
 • Kustannusarvio 
 • Aika-arvio 
 • Mallinnos tms.  

Kun kokoatte esityksenne, niin voitte käyttää alla olevaa työpohjaa avuksi esityksen kokoamisessa. Voitte myös valita esityspohjan itse.

4.1 Kootkaa esitys.ppt

4.2 Havainnollistakaa esitystä

Luokaa esitykselle visuaalinen ilme ja lisätkää havainnollistavia elementtejä.

Miettikää esityksenne ulkoasua, esimerkiksi seuraavia asioita:

 • fontit
 • värit
 • tekstin määrä
 • selkeys ja ymmärrettävyys
 • luettavuus

Liittäkää esitykseenne havainnollistavaa materiaalia, esimerkiksi: 

 • kuvia eri muodoissa 
 • videoita 
 • diagrammeja, kaavioita 
 • ääntä 
 • animaatiota

Viimeistelkää esitysmateriaalinne. Liittäkää havainnollistava aineisto esitykseenne.

4.3 Vaikuttakaa! 

Miksi juuri teidän ryhmänne muutostyö pitäisi toteuttaa? Millä keinoin saatte myytyä oman ideanne muille?

Laatikaa:

 • lyhyt myyntipuhe (max 1,5 min)
 • mainosvideo
 • juliste
 • tms.

Vaikuttava tuotos on se osa esitystänne, jolla aloitatte koko shown. Miettikää, millä keinolla saatte yleisön huomion.

Olkaa luovia!

4.4 Harjoitelkaa esitystä 

Sopikaa roolit ja harjoitelkaa esitystänne. Pitäkää huolta, että kaikilla on rooli esityksessä ja kaikki osallistuvat.