Koulu kuntoon

3. Ratkaistaan

Vaiheen tavoitteet

 • Osaan selostaa muutettavan kohteen tarkasti.
 • Ymmärrän eri materiaalien ekologisuuden.
 • Osaan arvioida ja laskea materiaalien menekin ja tehdä kustannusarvion.
 • Osaan havainnollistaa ideani.

Tässä vaiheessa teette suunnittelemastanne muutoksesta mallinnoksen tai tuotoksen.  Lisäksi määrittelette tarvitsemanne materiaalit ja teette kustannusarvion.

Olkaa luovia, kun havainnollistatte muutostyön! 

3.1 Muutoskohteen tiedot

 • Mitatkaa muutoskohde ja ottakaa siitä kuvia.
 • Tallentakaa kuvat ja mittatiedot valitsemallenne työskentelyalustalle. 
 • Osoittakaa kuvista tärkeät kohdat lisäämällä kuviin havainnollistavia muotoja (nuolet, ympyrät, viivat), värejä ja mittoja. Voitte havainnollistaa myös lopputulosta muotojen avulla.
 • Selostakaa kuvien yhteyteen, mitä merkinnöillä tarkoitatte.

Liittäkää muutoskohteen tiedot ja ottamanne kuvat tai video muistiinpanoihinne.

Vinkki: Voitte myös ottaa kohteesta videokuvaa ja selostaa, millaisen muutoksen aiotte tehdä.

3.2 Materiaalivalinnat

Kun valitsette materiaaleja, ottakaa huomioon materiaalien ekologisuus, hiilijalanjälki ja kierrätysmahdollisuus. Voisitteko itse löytää kierrätettyjä materiaaleja käyttöönne? 

Miettikää myös, mikä materiaali toimii parhaiten missäkin paikassa. Ottakaa selvää materiaaleista ja niiden hinnoista esimerkiksi Internetistä:

Kirjatkaa materiaalivalintanne ja niiden hinnat ylös. Muistakaa, että materiaaleja pitää aina olla hieman ylimääräistä.

Voitte käyttää apuna alla olevaa taulukkoa tai tehdä oman.

taulukko_materiaaleille.ppt

3.3 Kustannusarvio

Laskekaa nyt kustannusarvio suunnittelemallenne muutokselle. Kirjatkaa kustannusarvio muistiinpanoihinne.

3.4 Mallinnus

Havainnollistakaa suunnittelemanne muutos tekemällä mallinnos haluamallanne tavalla.

Esimerkiksi:

 • Pienoismalli: voitte käyttää askartelutarvikkeita, luonnosta löytyviä kiviä ja oksia, teippiä, liimaa, niittejä, nuppineuloja ja rautalankaa. Käyttäkää mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja.
 • 3D-mallinnos: voitte käyttää tietokoneen 3D-mallinnusohjelmaa. Ilmaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Windowsin Paint 3D ja selainpohjaiset Tinkercad ja Sketchup.
 • Maalauspiirrosanimaatio tai muu havainnollistus 

Nyt saatte antaa luovuuden kukoistaa!

Kun mallinnos on valmis, liittäkää se sekä siitä otettu kuva tai siihen johtava linkki muistiinpanoihinne.