Nyt rakennetaan

4. Toimitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän ja osaan yhdistää rakentamisen eri näkökulmia sekä arvioida ja laskea rakennusmateriaalien tarvetta 
 • Osaan havainnollistaa ideani. 
 • Tuon aktiivisesti ideoita ryhmätyöhön ja osaan perustella valintani. 
 • Osallistun ryhmätyössä sekä havainnollistuksen että esityksen tekemiseen.

Tiimillenne on kertynyt melkoinen määrä tietoa rakentamista. Ymmärrätte, että suunnittelussa täytyy ottaa huomioon monia asioita ja itse rakentaminen on monien ammattilaisten yhteistyötä. Ymmärrätte nyt, mikä vaikutus rakentamisella on ihmisten hyvinvointiin sekä kestävään kehitykseen.

Tähän mennessä tehtyjen pohdintojen perusteella tehtävänä on nyt päättää, mikä kilpailutöistä voittaa ja millaiset materiaalit rakennukseen sisäpintoihin valitaan.

Oletteko valmiita tekemään valinnan, jolla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen?

4.1 Voittajan valinta

Valmistautukaa valitsemaan voittajatyö.

 • Listatkaa eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.
 • Arvioikaa suunnitelmien hinta.
 • Valitkaa kilpailutöistä voittaja.
 • Perustelkaa valintanne.

Kirjatkaa ylös pohdintanne koskien voittajan valintaa.

4.2 Meidän kirjastomme

Valitkaa kirjastoonne pintamateriaalit ja tehkää tarvittavat laskelmat. Voitte tutustua pintamateriaaleihin ja niiden hintoihin rakennustarvikkeita myyvien firmojen kotisivuilla (esim. K-rauta, Kodin Terra, Starkki, Bauhaus tmv.)

Materiaalien valinta

 • Valitkaa ensin kirjastoonne mieleiset lattiamateriaalit. Niitä ovat esimerkiksi laatta, parketti, muovimatto, laminaatti ja lauta.
 • Valitkaa kirjastoonne mieleiset seinien pintamateriaalit. Niitä ovat esimerkiksi laatta, lasi, maali tai tapetti.
 • Kirjaston kattoon on päätetty sijoittaa akustiikkalevyt, mdf-paneelit tai puupaneelit.

Materiaalien määrä ja hinta

 • Arvioikaa, kuinka paljon valitsemianne materiaaleja kirjastossanne tarvitaan.
 • Selvittäkää materiaalien hinnat.

Laskelmat

 • Laskekaa kuinka paljon tarvitsemanne materiaalit maksavat yhteensä.

Kerätkää esitykseenne kuvia valitsemistanne materiaaleista.

Kirjatkaa valintanne mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Perustelkaa valintanne hyvin.

4.2 Meidän kirjastomme.ppt

4.3 Kootkaa esitys

Kootkaa projektinne valmiiksi esitykseksi. Esityksessä kerrotte projektinne etenemisestä, keräämistänne tiedoista sekä pohdinnoistanne ja tekemistänne johtopäätöksistä. Esitykseen aikana esittelette myös mahdolliset kuvat, mallinokset tai piirrokset.

Esityksen tulee sisältää

 • otsikko
 • tutkimuskysymys
 • tiedonhaun tulokset
 • pohdinnat ja johtopäätökset
 • luonnos, mallinnos, piirros tai muu havainnollistus

Esitykseen voi liittää myös:

 • kuvia eri muodoissa
 • videoita
 • diagrammeja, kaavioita
 • ääntä
 • animaatiota

Viimeistelkää projektinne valmiiksi esitykseksi. Olkaa luovia!

Voitte käyttää alla olevaa työpohjaa avuksi esityksen kokoamisessa.

4.3 Esityspohja.ppt

4.4 Monivalinta

Seuraavassa vaiheessa esitätte työnne muille ryhmille. Esityksenne jälkeen voitte pitää muille oppilaille tietovisan.

Laatikaa omaan esitykseenne liittyvät monivalintatehtävät. Voitte toteuttaa ne esimerkiksi Kahoot! -työkalulla tai Formsilla (Microsoft tai Google).